Dobrodošli na stranice Županijske lučke uprave Rab


Projekti


Rekonstrukcija i sanacija luke Rab

Izgradnja Gata i, Ia, Ib, Ic i uređenje obale.
Namjena: za komercijalne i komunalne vezove, Izgradnja Gata 2 i Gata 3 radi smanjenja vala u luci na prihvatljivu visinu, a ujedno povećanje dužine oparativne obale.


Sanacija i rekonstrukcija obale od Gata 3 do vrha rive, kao pristanište za brodove do 160 metara.


Sanacija i rekonstrukcija Gat Pumpurela - dio za ribarske brodove domicilnih ribara, dio za hidroavionski promet, a dio za nautički promet.


Investicije u luci Lopar

Produžetak postojećeg gata u luci Lopar za 43 m.

Luke s ucrtanim lokacijama na Google karti

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije 1999. godine osnovalo je Županijsku lučku upravu Rab, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja županijske trajektne luke Mišnjak i trajektne luke Supetarska Draga u uvali Vardaškolj i osamnaest luka lokalnog značenja Goli otok – Melna, Goli otok – Tetina, Lopar, Pudarica, Rab i Sv. Grgur, Kamporska Draga, uvala Barbat, Grci, Janići, uvala Banjol, Keki, uvala Padova II, Palit, sjeverni dio Sv. Eufemije, uvala Dumići, Melak – Lopar i San Marino – Lopar. Saznajte više »