Luka Tetina

Lokacija: Sjeverni Jadran, otok Goli.
Geo - lokacija: φ = 44o50,4 N; λ = 014o48,6 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.
 
Katastarski podaci za lučko područje ne postoje.

Luka se sastoji iz operativnih obala - sjeverne i južne - te iz dijela prirodne obale.  Operativne obale su dužine 40+60=100 metara, dubine uz obalu od 3 do 4 metra te kapaciteta priveza 4 manja broda. Obale su masivne gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu. 

Luka je opremljena napravama za privez brodica i lučkim svjetlom koje nije u funkciji. Luka se nalazi na pustom otoku Goli gdje je egzistirala kaznionica, a sada je napuštena i devastirana  i bez infra i supra strukture.