Luka Melna

Lokacija: Sjeverni Jadran, otok Goli.
Geo - lokacija: φ = 44o50,8 N; λ = 014o48,3 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Katastarski podaci za lučko područje ne postoje.

Luka se sastoji iz operativnih i zaštitnih lukobrana - sjevernog i južnog - , operativnih obala - sjeverne i južne - , te dijela neizgrađene obale. Operativni južni lukobran je dužine 70 metara, dubine od 1 do 3,5 metra te kapaciteta priveza 2 manja broda. Operativni sjeverni lukobran je dužine 45 metara, dubine od 3 do 5 metara te kapaciteta priveza 2 manja broda. Južna operativna obala je dužine 105 metara, dubine od 2 do 3 metra te kapaciteta priveza 4 manja broda. Sjeverna operativna obala je dužine 58 metara, dubine od 3 do 3,5 metra te kapaciteta priveza 2 manja broda. Lukobran i obale su masivne gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu. 

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom koje nije u funkciji i navozom. Luka se nalazi na pustom otoku Goli gdje je egzistirala kaznionica, a sada je napuštena i devastirana i bez infra i supra strukture.