O nama

Županijska lučka uprava Rab osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja županijske trajektne luke Mišnjak i trajektne luke Supetarska Draga u uvali Vardaškoj i osamnaest luka lokalnog značenja Goli otok – Melna, Goli otok – Tetina, Lopar, Pudarica, Rab i Sv. Grgur, Kamporska Draga, uvala Barbat, Grci, Janići, uvala Banjol, Keki, uvala Padova II, Palit, sjeverni dio Sv. Eufemije, uvala Dumići, Melak – Lopar i San Marino – Lopar.

Ukupna površina lučkog područja Županijske lučke uprave Rab iznosi 2.617.243 m2 (636.472 m2 kopnenog dijela i 1.980.771 m2 morskog akvatorija).

Županijska lučka uprava Rab na području luka raspolaže s 1.291 stalnih vezova za brodice domicilnog stanovništva te 530 nautičkih vezova.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 23.744,03 metara.

U smislu lučke suprastrukture, lučka uprava raspolaže 10-tonskom dizalicom u luci Rab.

Sjedište

Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3
Telefon: +385 51 725 938
Faks: +385 51 725 938
e-mail: info@zlu-rab.hr