Potpore i donacije


Bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu donacija i sponzorstava u 2018. godini

Bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije za 2017. godinu

Datum Korisnik Iznos
27.02.2017. Pučko otvoreno učilište Rab
1.000,00
27.03.2017.
Bridž klub Rab 1.000,00
02.06.2017.
Triatlon klub Rab
1.500,00
03.07.2017.
Udruga lađara PGŽ 5.000,00
19.10.2017.
KPA Amfora Rab
5.000,00
01.12.2017.
Grad Rab
3.000,00
Ukupno
16.500,00

Bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije za 2016. godinu

Datum Korisnik Iznos
30.03.2016. Zaklada Otok Brač 2.000,00
19.05.2016.
KPA Amfora Rab 5.000,00
19.05.2016.
Grad Rab 20.000,00
03.06.2016.
Triatlon klub Rab
1.500,00
30.06.2016.
Pučko otvoreno učilište Rab
500,00
13.07.2016.
Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske 500,00
24.08.2016.
Udruga lađara PGŽ
5.000,00
12.09.2016.
ŠRK Dolin 1.500,00
23.11.2016.
Pučko otvoreno učilište Rab
3.000,00
Ukupno 39.000,00

Bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije za 2015. godinu

Datum Korisnik Iznos
31.05.2015. Triatlon klub Rab 1.500,00
31.05.2015. KPA Amfora Rab 5.000,00
20.07.2015. Udruga lađara 5.000,00
21.09.2015. Grad Rab - Srcem protiv barijera 500,00
21.09.2015. Produkcijska kuća Prime time film 500,00
30.09.2015. Udruga pomorskih kapetana otoka Raba 1.000,00
06.10.2015. KPA Amfora Rab 5.000,00
30.11.2015. Pučko otvoreno učilište Rab 3.000,00
09.12.2015. ŠRK Dolin 2.500,00
Ukupno 24.000,00