Projekti

Rekonstrukcija i sanacija luke Rab

Izgradnja Gata i, Ia, Ib, Ic i uređenje obale.
Namjena: za komercijalne i komunalne vezove, Izgradnja Gata 2 i Gata 3 radi smanjenja vala u luci na prihvatljivu visinu, a ujedno povećanje dužine oparativne obale.
Sanacija i rekonstrukcija obale od Gata 3 do vrha rive, kao pristanište za brodove do 160 metara.
Sanacija i rekonstrukcija Gat Pumpurela - dio za ribarske brodove domicilnih ribara, dio za hidroavionski promet, a dio za nautički promet.

Investicije u luci Lopar

Produžetak postojećeg gata u luci Lopar za 43 m.